Assemblea ordinària i extraordinària 19/20

Ordinària

Us convoco a l’Assemblea Ordinària de socis de l’AMPA Escola Dolors Martí i Badia que tindrà lloc el divendres dia 13 de desembre del 2019 a les 19:00 h a l’aula de música de l’escola, amb l’ordre del dia següent:

  1. Memòria 2018/19.
  2. Projectes 2019/20.
  3. Estat de comptes 2019/20 i pressupost 2019/20.
  4. Junta directiva 2019/20.
  5. Torn obert de paraula:
  • Torn 1 – mares d’infantil

Atentament,

Judith Henares Olivares

Presidenta de l’AMPA de l’Escola Dolors Martí i Badia.

Extraordinària

Us convoco a l’Assemblea Extraordinària de socis de l’AMPA Escola Dolors Martí i Badia que tindrà lloc el divendres dia 13 de desembre del 2019 a les 18:30 h a l’aula de música de l’escola, amb l’ordre del dia següent:

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària del curs 2018/19.
  2. Aprovació, si escau, del canvi de nom de l’Associació.
  3. Modificació dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern.
  4. Torn obert de paraula.

Atentament,

Judith Henares Olivares

Presidenta de l’AMPA de l’Escola Dolors Martí i Badia.

This site is protected by wp-copyrightpro.com