Assemblea ordinària i delegació de vot

Us convoco a l’Assemblea Ordinària de socis de l’AFA Escola Dolors Martí i Badia, que tindrà lloc el divendres dia 10 de Gener de 2020 a les 18:30h, a l’aula de música de l’escola, amb el següent ordre del dia.

  1. Aprovació acta de l’assemblea extraordinària del passat 13 de desembre 2019.
  2. Memòria 2018/2019.
  3. Projectes 2019/2020.
  4. Estat de comptes 2018/2019 i Pressupost 2019/2020.
  5. Junta Directiva 2019/2020.
  6. Elecció de l’horari d’obertura de la ludoteca als matins.
  7. Torn Obert de Paraula.

DELEGACIÓ DE VOTS:

El passat dia 13 de desembre del 2019 es va celebrar l’assemblea extraordinària, a la qual es va arribar a l’acord de poder delegar vots en les votacions que es facin a les assemblees de la nostra associació. Per tal que tothom es pugui beneficiar d’aquesta delegació de vot, doncs, vam decidir ajornar l’assemblea ordinària fins al pròxim 10 de gener del 2020.
La delegació de vot serà vigent després de l’aprovació de l’acta de l’assemblea extraordinària. Cada soci/a tindrà dret a portar 2 vots delgats, a més del seu propi. Per delegar un vot, heu d’emplenar el document pertinent, que trobareu a l’oficina de l’AFA en el seu horari habitual o que us podeu descarregar des d’aquí. Haureu de donar el document degudament emplenat i signat a la persona a qui delegueu el vot i, a més, n’haureu d’enviar una còpia escanejada al correu de l’AFA (direccio@ampadolorsmarti.cat) com a màxim el dia 10 de gener del 2020 a les 9:00 del matí. No s’acceptarà cap vot delegat que arribi després d’aquest termini.
Cal ser soci/a de l’AFA per poder delegar el vot.

This site is protected by wp-copyrightpro.com