Canvi de proveïdor de roba

A partir d’ara serà l’AFA qui s’encarregui de la venda de xandalls i bates